nieuws.jpg

Draagmoederschap & adoptie

Draagmoederschap en adoptie

Fam. Advocaten heeft uitgebreide ervaring in het adviseren rondom de kosten en wetgeving van draagmoederschap en adoptie.

Net als bij draagmoederschap, zijn er voor adoptie een aantal voorwaarden waaraan een adoptie van een Nederlands kind moet voldoen. Zo moet het kind tenminste een jaar zijn verzorgd en opgevoed door de persoon die het kind wenst te adopteren. Als het verzoek door twee personen samen wordt gedaan, moeten zij bovendien tenminste drie jaar hebben samengeleefd op hetzelfde adres.

Voor een uitgebreid advies over adoptie kunt u terecht bij Fam. Advocaten.

Draagmoederschap

Er is op dit moment een grote vraag naar draagmoeders. Dit houdt verband met het feit dat het steeds moeilijker wordt om een (jong) kind uit het buitenland te adopteren. Steeds meer paren kiezen ervoor om via draagmoederschap een kind te krijgen. Deze keuze heeft vergaande juridische gevolgen. Het is van groot belang dat wensouders zich hierover vooraf uitgebreid laten informeren. Een van de grootste valkuilen is dat de wensouders naar Nederlands recht niet zonder meer na de geboorte van het kind de juridische ouders van het kind zijn. Hierdoor is het erg belangrijk dat u zich vooraf aan het draagmoederschapstraject laat adviseren.

Wetgeving rondom draagmoederschap

De verschillen in wetgeving rond draagmoederschap in de diverse landen zijn groot. Dit kan voor problemen zorgen als het kind eenmaal geboren is. Met regelmaat procederen we in draagmoederschapszaken en we hebben dan ook ruime ervaring in het voeren van procedures en adviseren in draagmoederschapszaken. Neem contact op met onze specialist Jo-an van der Tol voor meer informatie over de wetgeving rondom draagmoederschap

Meer weten?

Dianne
Dianne Kroezen
kroezen@famadvocaten.nl
020 261 3770