nieuws.jpg

Personenrecht

Namenrecht 

Een naam mag niet zomaar veranderd worden. Om een voornaam te veranderen, moet er een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend te worden. Het ministerie van Justitie beslist over de wijziging van een achternaam (ook wel geslachtsnaam genoemd).

Voor een naamswijziging gelden verschillende voorwaarden. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de wijziging van een achternaam voor een minderjarige en de achternaamswijziging voor een meerderjarige.

Burgerlijke stand

Er kunnen redenen zijn waarom de gegevens in de registers van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld uw geboorteakte, moeten worden aangepast of hersteld. Een wijziging moet worden gelast door de rechter. Het kan gaan om een aanvulling met een ontbrekende akte, om een doorhaling van een akte die ten onrechte in een register voorkomt of om een verbetering van een akte die onvolledig is of een misslag bevat. Ons kantoor adviseert u in de mogelijkheden en begeleidt u in de te nemen stappen.

Meer weten?

Martijn
Martijn Stammes
stammes@famadvocaten.nl
020 261 3770