nieuws.jpg

Scheiden en een koophuis

Scheiden en een koophuis: Ik wil in de woning blijven wonen

Wanneer u gaat scheiden kunnen over de gezamenlijke of echtelijke woning veel problemen ontstaan. Dit kan het geval zijn bij zowel een koophuis als een huurhuis. In beide gevallen kunnen onze advocaten u bijstaan.

Als u uit elkaar gaat en u woont in een huurwoning, dan kan er discussie ontstaan over de toedeling van het huurrecht. Indien u beiden het huurrecht van een woning wenst te hebben, dan zult u de rechter moeten verzoeken hierin te beslissen.

Ook kan het voorkomen dat u gaat scheiden en samen een koophuis heeft. Indien het gedurende de echtscheidingsprocedure onhoudbaar is om gezamenlijk in het eigen koophuis te verblijven, kan via een voorlopige voorzieningenprocedure het alleengebruik van de woning tijdelijk worden opgeëist. Bij beide procedures zal de rechter altijd een belangenafweging maken.

Tijdelijk verlaten van de woning

Feitelijk handelen kan zonder dat u dat beseft al leiden tot een voor- of nadeel van uw juridische positie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het tijdelijk verlaten van het (koop)huis. Hiermee kan bijvoorbeeld wat rust in de situatie worden gecreëerd, maar dit kan er ook voor zorgen dat het bij een rechter minder makkelijk af te dwingen is om later weer terug te keren in de woning. Neem daarom in dit soort gevallen zo spoedig mogelijk contact op met ons voor advies.

Mijn ex-partner werkt niet mee aan verkoop en/of levering van het koophuis na echtscheiding

U gaat scheiden en heeft samen een koophuis; wat dan?

Het gebeurt weleens dat een ex-partner op geen enkele manier wenst mee te werken aan de verkoop en/of levering van de gezamenlijke of echtelijke woning. Vaak leidt dit tot een kortgedingprocedure, waarin de voorzieningenrechter kan worden gevraagd om vervangende toestemming tot verkoop en levering van het koophuis te geven, zodat u zelfstandig de woning kunt verkopen en leveren. Van belang is wel dat uw ex-partner in de gelegenheid is geweest om eerst vrijwillig mee te werken aan de verkoop van de koopwoning. In een dergelijke procedure zal ook altijd afgesproken moeten worden wie de hypotheek van het koophuis voldoet, zodat uw tijdens uw echtscheiding niet voor verrassingen komt te staan. 

Meer weten?

Martijn
Martijn Stammes
stammes@famadvocaten.nl
020 261 3770