Dianne Kroezen vandaag in het NRC: Een ongetrouwde vader automatisch gezag?

Wie een kind erkent van zijn ongetrouwde partner krijgt niet van rechtswege het gezag. Veel ouders beseffen dat niet, waardoor - met name als de relatie verbroken is - problemen ontstaan. D66 en VVD willen dat een ouder die niet getrouwd is met de moeder automatisch het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Onze kantoorgenoot Dianne Kroezen wordt in onderstaand artikel van het NRC geciteerd.https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/15/een-ongetrouwde-vader-moet-die-niet-automatisch-gezag-krijgen-5302491-a1531973Lees meer