Doorgeven scheiding aan pensioenuitvoerder is gemakkelijker

Op 23 oktober 2017 heeft het ministerie van Sociale Zaken het vernieuwde formulier bekendgemaakt waarmee ex-partners de gemaake afspraken over pensioen tijdens de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerders. Met dit formulier geven de ex-partners aan of zij het ouderdomspensioen verdelen en hoe ze dat willen doen. Het nieuwe formulier is gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Vernieuwing was nodig omdat pensioenuitvoerders aangeven dat zij binnen de indieningstermijn van twee jaar na de scheiding relatief weinig mededelingsformulieren ontvangen. Dat kan soms de vervelende situatie opleveren dat de ene ex-partner achter het pensioen van de andere ex-partner moet aangaan. Het nieuwe formulier vergemakkelijkt het doorgeven van de afspraken die gemaakt zijn over het pensioen bij scheiding. Lees meer