Herberekening kinderalimentatie?

De rechtbank Den Haag heeft op 24 mei 2016 bepaald dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, op grond waarvan de tussen partijen overeengekomen bijdrage in de kosten van de kinderen gewijzigd mag worden.Partijen hebben in september 2015 in een overeenkomst afspraken gemaakt over de door de man te betalen kinderalimentatie. Kort na het sluiten van deze overeenkomst heeft de Hoge Raad de inmiddels welbekende uitspraak gewezen over de berekening van de kinderalimentatie en de wijze waarop het kindgebondenbudget daarbij wordt meegenomen. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011 De vrouw stelt zich in deze zaak, onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad, op het standpunt dat er sprake is van 'gewijzigde omstandigheden', die aanleiding vormen om de overeengekomen kinderalimentatie te wijzigigen. In de overeenkomst is de kinderalimentatie vastgesteld op basis van de methode waarbij het kindgebondenbudget nog in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Dat resulteert in een lagere kinderalimentatie. De rechtbank is van oordeel dat er inderdaad sprake is van gewijzigde omstandigheden en stelt de vrouw in het gelijk.  Door de eerdergenoemde uitspraak van de Hoge Raad zal de kinderalimentatie opnieuw berekend moeten worden, waarbij het kindgebondenbudget zal worden meegenomen bij de berekening van de vrouw. Heeft u ook vragen over een herberekening van kinderalimentatie na 9 oktober 2015? Neem contact op met ons kantoor.Lees meer