Ik wil evenveel voor mijn baby zorgen als de moeder. Kan dat?

In de wet is geregeld dat een kind na een scheiding in principe recht heeft op omgang met beide ouders. Voor ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben geldt: zij hebben gelijke rechten en plichten als het gaat om de de opvoeding en verzorging van hun kind. Lees meer