Partneralimentatie met terugwerkende kracht vanaf 1999 fors verlaagd.

Het hof van Arnhem - Leeuwarden heeft besloten dat in deze zaak een herberekening van de partneralimentatie moet plaatsvinden. Het verzwijgen van een omvangrijke erfenis heeft ertoe geleid dat het hof destijds van onjuiste en onvolledige gegevens is uitgegaan en heeft daardoor een te hoge alimentatie vastgesteld. Het hof heeft de alimentatie met ingang van 15 juli 1999 fors verlaagd en per 2008 zelfs op nihil gesteld.Heeft u advies nodig over het berekenen van (partner)alimentatie, neem dan contact op met ons kantoor.Lees de uitspraak hier: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3555 Lees meer