Afwijken draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen

Wederom heeft het Gerechtshof Amsterdam in een echtscheidingsprocedure op grond van redelijkheid en billijkheid afgeweken van de normale rechtsverhouding tussen echtgenoten die zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.In dit geval heeft het Gerechtshof bepaald dat in dit - zeer uitzonderlijke - geval de redelijkheid en billijkheid maken dat dient te worden afgeweken van de hoofdregel dat ieder der echtgenoten voor de helft draagplichtig is ten aanzien van de schulden die tot de huwelijksgemeenschap behoren.Ondermeer is van belang dat de huwelijksgemeenschap zeer kort heeft bestaan en dat partijen nog weinig inhoudt aan hun huwelijk hadden gegeven. Bovendien waren de schulden ongebruikelijk. De conclusie van het Gerechtshof is dat beide echtgenoten volledig draagplichtig zijn voor de op zijn of haar naam staande schulden.Enkele jaren geleden waren familierechtspeciailisten het er over eens dat door rechters in geval van een gemeenschap van goederen praktisch nooit werd afgeweken bij een verdeling bij helfte van de goederen van partijen of een draagplicht bij helfte ten aanzien van schulden. De afgelopen jaren is daar echter een verschuiving in gekomen. Nog altijd is het moeilijk om dat te bewerkstelligen. Desalniettemin bestaat er in sommige gevallen wel degelijk ruimte voor.Mocht u van mening zijn dat de gevolgen van uw echtscheiding het mogelijk maken dat dient te worden afgeweken van de hoofdregel bij een huwelijksgemeenschap, neem dan contact met één van de advocaten van ons kantoor op voor een nader advies.Bijgaand treft u de link van de besproken uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 14 juni 2016 aan:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2280Lees meer