Afstamming

Erkenning

Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over de vraag óf en op welke gronden een man of vrouw een kind kan (of moet) erkennen. Als u als man getrouwd bent met de moeder van het kind op het moment van geboorte dan bent u automatisch de juridisch vader van het kind. Hetzelfde geldt voor het geval u met de moeder een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Maar wat als u niet met de moeder van het kind bent getrouwd? Wat wanneer u met een andere vrouw dan de moeder van het kind getrouwd bent? Zijn er dan ook mogelijkheden om de juridische vader te worden? Het antwoord is ja. Daarvoor heeft u wel de toestemming van de moeder nodig. Als de moeder - of het kind - geen toestemming geeft dan kunt u de rechtbank verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. Er zal door de rechtbank worden gekeken naar de belangen van alle betrokkenen.

U kunt uw kind zowel voor als na de geboorte erkennen. Voor een erkenning vóór de geboorte geldt dat u samen met de moeder van het kind een akte van erkenning moet regelen op het Gemeentehuis. Het voordeel van een erkenning vóór de geboorte is dat u direct na de geboorte de juridische vader van het kind bent. Daarmee heeft het kind vanaf de geboorte (mede) uw nationaliteit.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Er zijn situaties denkbaar waarin een moeder en/of een kind het vaderschap van een man willen laten vaststellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de man, die de biologische vader van het kind is, het kind weigert te erkennen. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de moeder in het verleden geen toestemming heeft verleend aan de man om het kind te erkennen en het kind zelf later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil (laten) vastleggen.

Als door de rechtbank het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit tot gevolg dat de man (de verwekker) de juridische vader van het kind wordt. Dit betekent dat de man onderhoudsplichtig wordt en dat het kind erfgenaam wordt van de man. Ook kan het kind de achternaam van de man krijgen en krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is.

Ontkenning van vaderschap

Zowel de vader als de moeder als het kind hebben de mogelijkheid om het door huwelijk ontstane vaderschap te ontkennen. Het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is, is de enige grond voor ontkenning.

Een situatie die zich in de praktijk vaker voordoet, is dat de moeder nog getrouwd is op het moment waarop zij een kind krijgt van haar nieuwe partner. In dat geval moet het juridisch vaderschap van haar echtgenoot worden ontkend, waarna haar nieuwe partner het kind kan erkennen. Als de ontkenning van het vaderschap door de rechtbank wordt toegewezen (gegrond wordt verklaard) dan is de echtgenoot van de moeder met terugwerkende kracht nooit de juridische vader van het kind geweest. De weg is dan vrij voor de biologische vader om het kind te erkennen.

Terug naar het overzicht