Internationaal

Internationale kinderontvoering

In de praktijk van Fam. Advocaten komen we nogal eens in aanraking met kinderontvoering. In dat geval heeft de ontvoerder vaak geen idee over de gevolgen van zijn of haar handelen. Bij een (echt)scheiding kan de moeder bijvoorbeeld voor vakantie met het kind naar haar familie gaan. Als zij daar besluit niet meer terug te komen, is er sprake van een ontvoering.

Er is sprake van een internationale kinderontvoering, indien een ouder (of een ander) een minderjarig kind zonder de toestemming van de andere ouder meeneemt, dan wel dat de gezaghebbende partner het kind meeneemt naar een ander land om niet terug te keren naar het land waar men voorheen met het kind woonde.

De gevolgen van een dergelijke situatie zijn vergaand te noemen. Het is namelijk een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat. Bovendien kan de ouder gedwongen worden terug te keren met het kind, zonder dat deze ouder nog over een huis, werk of ander inkomen beschikt om voor het kind te zorgen. Daarop geldt als uitzondering dat er sprake zou zijn van een weigeringsgrond. Voorbeeld hiervan is dat het kind inmiddels geworteld is in het nieuwe land van vestiging, nadat de achtergebleven ouder langer dan een jaar gewacht heeft met het doen van het rechtshulpverzoek via de Centrale Autoriteit.

In al deze zaken biedt ons kantoor deskundig juridisch advies en begeleiding.

Expats

Fam. Advocaten biedt ook begeleiding en deskundig advies aan expats, indien het huwelijk of de relatie in Nederland tot een einde komt door een scheiding. Welk recht is aan te raden en welke rechter is bevoegd hierover te oordelen? Dat zijn vragen die we bij Fam. Advocaten graag beantwoorden. Ook werken we vaak samen met advocaten buiten Nederland om u zo compleet en correct mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast staan we ook Nederlanders in het buitenland bij als er gesproken wordt over (de gevolgen van) een (echt)scheiding. Soms kan het aan te raden zijn om in Nederland te scheiden, opdat de gevolgen van de scheiding, bijvoorbeeld de duur van een alimentatieverplichting, zo gunstig mogelijk kunnen worden geregeld.

Terug naar het overzicht