Scheiden en vermogen: gemeenschap van goederen?

Scheiden bij gemeenschap van goederen

Bij een echtscheiding dient het vermogen te worden verdeeld indien er bij het scheiden sprake is van gemeenschap van goederen. Hieronder vallen onder de meer de echtelijke woning, de inboedel, bank- en spaarrekeningen, auto’s en aandelen. Ook schulden vallen in de gemeenschap, zoals een hypothecaire geldlening. De echtgenoten hebben in beginsel ieder recht op de helft van het vermogen zoals dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is.

De verdeling van het vermogen bij scheiden in gemeenschap van goederen (inclusief een eventueel koophuis) kan soms behoorlijk complex worden. Als familierecht advocaten zijn wij erin gespecialiseerd u hierin te adviseren.

Echtscheiding huwelijkse voorwaarden

In tegenstelling tot bij een scheiding in gemeenschap van goederen, dient het vermogen bij een echtscheiding onder huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld aan de hand van de gemaakte afspraken. Dit laatste geldt ook voor een samenlevingsovereenkomst.

Over huwelijkse voorwaarden is de afgelopen jaren zeer veel rechtspraak ontstaan. De gevolgen kunnen soms verstrekkend zijn en mogelijk niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke intenties van de echtgenoten. Juridisch advies van een familierechtspecialist is dan bijna altijd een noodzaak.

Uiteraard kunnen wij ook, zonder dat er sprake is van een echtscheiding, huwelijkse voorwaarden beoordelen en toetsen of deze nog voldoen aan de wensen van een echtpaar.

Samenlevingsovereenkomst

Het afwikkelen van een samenlevingsovereenkomst is in beginsel hetzelfde als een echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden. Ook over het verbreken van een samenleving kunnen wij adviseren.

Dus of u nu gaat scheiden en er is sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen, een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden of van een samenlevingsovereenkomst, er komt in alle gevallen veel wetgeving, fiscaliteiten en jurisprudentie bij kijken. Onze gespecialiseerde advocaten staan u hier graag in bij.

Terug naar het overzicht