Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Als advocaat en mediator zijn we ons bij Fam. Advocaten bewust van onze rol als advocaat in een echtscheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen. De kinderen houden we daarbij altijd in het vizier.

Voor kinderen is het bij een scheiding van belang om gezamenlijk afspraken te maken als de ouders uit elkaar gaan. Dit geldt als u getrouwd bent en gaat scheiden, maar ook als u niet getrouwd bent. Dat is ook het uitgangspunt van de wetgever en de rechters.

Ouderschapsplan

De afspraken worden opgenomen in een zogenaamd ‘ouderschapsplan’. Indien sprake is van scheiden dient u voor uw kinderen in ieder geval over de volgende onderwerpen afspraken te maken:

  1. Ouderlijk gezag;
  2. Hoofdverblijfplaats van de kinderen;
  3. Zorg-/omgangsregeling;
  4. Regeling omtrent informatie en raadpleging over kinderen;
  5. Kinderalimentatie.

Overige zaken zijn niet verplicht gesteld door de wetgever, maar kunnen wel van belang en soms ook praktisch zijn. Onze advocaten hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen u hierover adviseren.

In het geval u getrouwd bent, dan heeft u samen (in beginsel) het ouderlijk gezag over uw kinderen. Indien u niet getrouwd bent, dan heeft u niet zonder meer het ouderlijk gezag over uw kinderen.

Hiernaast moeten er bij een echtscheiding (tenminste) duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen.

Berekenen kosten van de kinderen

Verder moeten bij scheiden de kosten van de kinderen berekend worden en de hoogte van de kinderalimentatie die door de andere ouder betaald moet worden. Het berekenen van kinderalimentatie kan complex zijn. Onze advocaten en mediators hebben jarenlange ervaring in het maken van een kinderalimentatieberekening.

Bent u niet gehuwd geweest dan kunnen bovenstaande onderwerpen eveneens spelen. Ook dan is het van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Wilt u beiden gezamenlijk afspraken maken onder begeleiding van een mediator, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.


Terug naar het overzicht