Scheidingsmediation

Bij mediation maakt u samen afspraken over de gevolgen van uw scheiding. U wordt hierbij begeleid door een advocaat-scheidingsmediator. Die is neutraal en onpartijdig. Onder leiding van de mediator worden er gesprekken gevoerd waarin alle onderwerpen die er in het kader van de scheiding geregeld moeten worden aan de orde komen. U kunt hierbij denken aan het ouderschapsplan, partner- en kinderalimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling, pensioenen enzovoorts. U werkt toe naar een regeling waarin alle onderwerpen worden meegenomen.

Tijdens de mediation zal er ook aandacht zijn voor de emotionele aspecten van de scheiding. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn dan zal de mediator daar uitdrukkelijk bij stilstaan. De belangen van de kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het proces en zullen altijd worden meegenomen. De mediator begeleidt de gesprekken en voorziet u van de benodigde juridische informatie om tot goede afspraken te kunnen komen.

Uw afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) die wordt bekrachtigd door de rechter. De afspraken met betrekking tot de kinderen zullen worden vastgelegd in het [ouderschapsplan]. Ook die zal worden bekrachtigd door de rechter. Er wordt toegewerkt naar een lange termijnoplossing waar beide partijen achter staan. Dit zorgt voor meer draagvlak en minder discussie over de uitvoering van de afspraken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaat-scheidingsmediators.

Terug naar het overzicht