Wettelijke verdeling en wilsrechten

Indien een erflater een echtgenoot en een of meerdere kinderen achterlaat en in zijn of haar testament de wettelijke verdeling niet heeft uitgesloten, dan is hier altijd sprake van. Dat betekent dat de echtgenoot van de erflater van rechtswege alle rechten en plichten van de erflater erft. De kinderen hebben een vordering op hun langstlevende ouder. Deze is pas opeisbaar na zijn of haar overlijden. Hier dienen wel afspraken over te worden gemaakt. Tevens dient de hoogte van deze vordering te worden vastgesteld. In geval van mogelijke problemen bij de wettelijke verdeling kunnen wij u verder helpen.

Terug naar het overzicht