Martijn Stammes

Martijn Stammes is familie- en erfrechtspecialist en is als advocaat begonnen in arrondissement Haarlem. Sinds de oprichting van Fam. Advocaten werkt hij als advocaat en mediator in zijn woonplaats Amsterdam. Hij adviseert, procedeert, onderhandelt en bemiddelt. Hij behaalde in januari 2014 het examen van de eerste specialisatieopleiding Erfrecht in Nederland.

Tevens heeft Martijn in 2021 het examen van de eerste specialisatieopleiding Internationaal Privaatrecht in Europa behaald, waardoor hij zich heeft bekwaamd in grensoverschrijdende, internationale familie- en erfrechtelijke zaken.

Hij is daarmee zowel een erkend specialist Internationaal Erfrecht als een erkend specialist Internationaal Familierecht en als zodanig geregistreerd bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (www.vfas.nl) en kunt u  zowel voor (internationale) familierechtkwesties, zoals een echtscheiding, als voor (internationale) erfrechtelijke problematiek bij hem terecht.

Martijn staat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor de rechtsgebieden familierecht en erfrecht. Daarnaast is Martijn voorzitter van het College van Beroep van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)  geweest. 

Tevens werkt Martijn in de rechterlijke macht als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof van 's-Hertogenbosch. Deze kennis en vaardigheden aan de andere kant van de tafel in de rechtzaal neemt hij mee in zijn adviezen voor cliĆ«nten en de gerechtelijke procedures die hij voor zijn cliĆ«nten voert.

Als advocaat is Martijn actief sinds 2006. Zijn lidmaatschappen, bestuurlijke activiteiten en nevenfuncties zijn o.a.

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

Neem contact op