Legitieme portie

Legitieme portie

Op de legitieme portie wordt een beroep gedaan indien een erfgenaam is onterfd. In Nederland kunnen kinderen worden onterfd. Kinderen hebben echter wel recht op een deel van de erfenis door het inroepen van de legitieme portie. Dit is overigens niet hetzelfde als het kindsdeel. In bepaalde, uitzonderlijke gevallen kunnen erfgenamen ook een beroep doen op de legitieme portie. Dat kan zeker het geval zijn indien sprake is geweest van vele schenkingen. Een onterfde echtgenoot heeft geen recht op het opeisen van de legitieme portie.

Berekenen legitieme portie

Het berekenen van de legitieme portie kan in sommige gevallen ingewikkeld zijn, waarbij het van belang kan zijn om inzage te hebben in de administratie van de erflater. Indien deze administratie niet wordt afgegeven, kan afgifte en/of inzage in beginsel middels een gerechtelijke procedure worden afgedwongen. Aan de hand van de omvang van de nalatenschap gecombineerd met de administratie van de erflater kan vervolgens de legitimaire massa worden vastgesteld, die vervolgens de hoogte van de legitieme portie bepaald.

Vragen

Indien u vragen heeft over (het opeisen van) de legitieme portie of de hoogte daarvan berekend wil hebben, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen, zodat onze erfrechtspecialisten u hiermee kunnen helpen.

Terug naar het overzicht