Erfrecht

Erfrecht

Bij erfrecht spelen emoties vaak de hoofdrol. Immers, door een testament of door de geschiedenis van een familie kunnen vaak gecompliceerde persoonlijke, juridische en zakelijke problemen ontstaan. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u hierin begeleiden. Voor erfrechtelijke kwesties gelden vaak en veel korte termijnen. Het is dan zaak snel te handelen. Hoe eerder u advies inwint, hoe meer mogelijkheden u heeft.

Inschakelen erfrechtadvocaat

Steeds vaker blijkt het noodzakelijk te zijn om een advocaat in te schakelen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ouders hebben vaak een omvangrijk vermogen. Bij de kinderen c.q. erfgenamen ontstaat meer en meer onenigheid over de wijze waarop de erfenis moet worden verdeeld.

Erfrecht regels voor en na 2013

Alle informatie op deze website betreft de erfrechtregels sinds 2003. De wetgeving van voor 2003 is in bepaalde gevallen wel van belang, bijvoorbeeld bij een testament dat voor 2003 is opgesteld.

Mocht u een probleem hebben in de communicatie tussen alle betrokken partijen met betrekking tot erfrecht, kan het soms in uw belang zijn om nalatenschapsmediation in te zetten. Dat bespaart vaak veel kosten, aangezien alle betrokken erfgenamen bij een mogelijke procedure advocaatkosten moeten betalen. Bij mediation delen de erfgenamen de kosten van de mediator.

In onderstaande blokken vindt u links naar diverse aspecten binnen erfrecht, waarbinnen wij u advies kunnen geven. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u meer wilt weten, ga hiervoor naar onze contactpagina