Pensioen

Loondienst

Gedurende het huwelijk kan door een of beide echtgenoten pensioen worden opgebouwd. Deze pensioenen moeten mogelijk na de echtscheiding worden verevend. Ook kan op een andere wijze worden voorzien in een oudedagsvoorziening.

Echtgenoten kunnen na de echtscheiding in onderling overleg afwijken van de verdeling van het opgebouwde pensioen. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in ouderdomspensioen en nabestaandepensioen.

Zelfstandigen

Ook indien het pensioen is opgebouwd in een B.V. heeft de andere echtgenoot recht op pensioen. Het kan zijn dat dan dient te worden afgestort in een afzonderlijke verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.

Terug naar het overzicht