Mediation

Mediation

Mediation kan uitkomst bieden als mensen een conflict hebben met elkaar en met elkaar tot een regeling willen komen, zonder dat de rechter daar een beslissing over hoeft te nemen. Er wordt dan gewerkt naar een duurzame oplossing. Niet alleen wordt hiermee een juridische – en soms kostbare - strijd voorkomen, het biedt ook een oplossing op maat. De betrokkenen bepalen welke onderwerpen besproken moeten worden, waarbij de mediator een neutrale rol inneemt, maar de partijen wel helpt tot het komen van een oplossing.

Mediationovereenkomst

Mediation vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid en iedereen kan er alleen op vrijwillige basis aan meewerken. In de eerste bijeenkomst worden hier duidelijke afspraken over gemaakt die ook vastgesteld worden in een mediationovereenkomst.

Mediation samen met eigen advocaat

Indien de betrokkenen toch behoefte hebben aan een deskundige die uitsluitend voor zijn of haar belangen opkomt (de mediator is namelijk neutraal), dan is het ook mogelijk om met de betrokkenen aan tafel te zitten die allen door een eigen advocaat worden bijgestaan. De intentie van een zogenaamd viergesprek is wel dat partijen er proberen uit te komen met elkaar.

Onze gespecialiseerde mediators werken vanuit ons kantoor in Amsterdam en kunnen onze klanten door mediation bijstaan bij allerlei onderwerpen die het familierecht bevatten. Zo helpen onze mediators bij echtscheidingen, maar ook bij de afwikkeling van een nalatenschap.