(Gevolgen van) onterving

In sommige gevallen wordt een kind of echtgenoot onterfd. Dat betekent dat diegene niets erft. Wel kan een beroep worden gedaan op de legitieme portie. Dat is een vordering op de nalatenschap die wordt berekend aan de hand van de omvang van de nalatenschap en mogelijke schenkingen gedurende het leven van de erflater. Een onterfd kind kan niet meer meebeslissen over de wijze waarop de nalatenschap wordt verdeeld. Voor het bepalen van de legitieme portie is het wel van belang dat de erfgenamen de benodigde informatie verstrekken. Vaak zijn de onderlinge verhoudingen verstoort en is het vertrouwen in elkaar verdwenen. Het verstrekken of ontvangen van de juiste informatie kan dan een probleem worden. In sommige gevallen is een gang naar de rechter nodig.

Indien een echtgenoot is onterfd kan geen aanspraak worden gemaakt op een legitieme portie. Een echtgenoot heeft wel andere mogelijkheden. In een dergelijk geval dient door de onterfde echtgenoot snel contact te worden opgenomen met een advocaat vanwege de korte termijnen die hiervoor gelden in de wet.

Terug naar het overzicht