Lesbisch & homoseksueel ouderschap

Tot 1 april 2014 kon de vrouwelijke partner van de moeder (ook wel de duomoeder genoemd) alleen juridisch ouder van het kind van de moeder worden na rechterlijke tussenkomst. Er moest een advocaat worden ingeschakeld om een adoptieprocedure te voeren.

Met ingang van 1 april 2014 is de Wet juridisch ouderschap ingevoerd, waardoor de vrouwelijke partner van de moeder, onder bepaalde voorwaarden, na de geboorte direct juridisch ouder van het kind wordt. Onder andere indien zij op dat moment met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Als de moeders niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kan de duomoeder het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of ten overstaan van een notaris. Ook hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Terug naar het overzicht