Testament

In een testament heeft een erflater zijn of haar wil bepaald ten aanzien van het eigen vermogen. Zo staat in het testament vermeld wie de erfgenamen zijn en/of voorschriften over de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld.

Testamentair bewind

In een testament kan een erflater bepalen dat een erfgenaam of legataris onder bepaalde voorwaarden (nog) niet kan beschikken over zijn of haar vermogen en dat dit door iemand anders wordt beheerd, een zogenaamd testamentair bewind.

Executeur-testamentair

Tevens kan worden bepaald dat een of meerdere personen bevoegd zijn om een nalatenschap gereed te maken voor verdeling over de erfgenamen. Dat kan middels het benoemen van een executeur-testamentair, die onder andere de schulden van de erflater dient af te lossen. Hiertoe kan de executeur-testamentair zelfs overgaan tot het verkopen van spullen uit de nalatenschap. Fam. Advocaten kan u helpen met het benoemen of ontslaan van een executeur-testamentair.

Aanvechten testament

Indien de inhoud van het testament niet overeenkomt met de wil van de erflater zijn er in bepaalde (beperkte) gevallen mogelijkheden om een testament aan te vechten. Hoewel dit in het algemeen als zeer moeilijk wordt ervaren, worden de mogelijkheden daartoe steeds groter.

Testamentaire stichting

Een erflater kan bij testament een stichting oprichten. De statuten zijn dan in het testament opgenomen, waarin vaak wordt bepaald wat met het vermogen in de nalatenschap dient te gebeuren. Dit kan vele vragen oproepen, waarbij een advocaat u kan adviseren.

Terug naar het overzicht