Kinderalimentatie aftrekbaar?

Vaststelling hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte aan een kinderbijdrage en de draagkracht van de ouders. Anders gezegd, hoeveel heeft een kind nodig en voor welk deel dient een ouder daarin bij te dragen.

Sinds enkele jaren is het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie vereenvoudigd. Desondanks zijn de uitgangspunten nog niet altijd even duidelijk. Dit gaat soms zo ver dat ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, om advies wordt gevraagd. Voor een volledig beeld van de wijze waarop de hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend, kunt u vanzelfsprekend een beroep doen op onze kennis.

Ook kan het zijn dat de alimentatieplichtige weigert bij te dragen in de kosten, dan wel dat u mogelijk te veel kinderalimentatie betaalt. Deze geschilpunten kunt u in een procedure aan de rechter voorleggen.

Desalniettemin heeft onderling overleg de voorkeur boven een procedure, juist als het gaat om kwesties over de kinderen en kinderalimentatie. Wij bieden hiervoor dan ook onze diensten aan als mediator.

Partneralimentatie

Ook de partnerbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Bij de partnerbijdrage spelen diverse aspecten een rol. Heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om meer te verdienen? Is een lange alimentatietermijn redelijk? Is er sprake van een nieuwe partner waarmee de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige gaat samenwonen? Met welk inkomen en welke lasten zal er rekening gehouden moeten worden aan de kant van de alimentatieplichtige?

Met de hulp van mediation kunnen daarover in onderling overleg afspraken worden gemaakt, waarbij met zeer veel omstandigheden rekening wordt houden.

Ook is het mogelijk om middels een gerechtelijke procedure de partnerbijdrage vast te stellen.

Terug naar het overzicht