Beschermt de mediator de erfenis die ik van mijn ouders kreeg?

De mediator informeert tijdens het scheidingsproces wat de (juridische) mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van erfenissen. Hij is echter niet in de positie om iets te beschermen. Lees meer