Betere bescherming erfgenamen?

Gisteren is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het privévermogen van erfgenamen beter beschermd zou worden. Door het wetsvoorstel, welke op 1 september 2016 in werking treedt, zou minder snel sprake zijn van zuivere aanvaarding door bepaalde gedragingen van de erfgenaam. Hiermee worden de belangen van een erfgenaam gediend, aangezien door zuivere aanvaarding het privévermogen van een erfgenaam kan worden aangesproken door schuldeisers van de overleden ouder c.q. erflater.Uit de rechtspraktijk blijkt echter dat vaak niet goed kan worden ingeschat of er al dan niet sprake is van een positieve nalatenschap. Dat blijft een gok. Ondanks het aangenomen wetsvoorstel blijft het advies van de erfrechtspecialisten van Fam. Advocaten, mr. Martijn Stammes en mr. Sofie van Vlijmen, dan ook om een nalatenschap beneficair te aanvaarden, zodat mogelijke schuldeisers vanuit de nalatenschap in ieder geval géén aanspraak kunnen maken op het privévermogen van een erfgenaam.Hieronder treft u het persbericht d.d. 6 juni 2016 van de overheid aan:https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/07/steun-in-de-eerste-kamer-voor-betere-bescherming-erfgenaamLees meer