Disclaimer

Fam. Advocaten verleent u hierbij toegang tot onze website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Fam. Advocaten en derden zijn aangeleverd. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Fam. Advocaten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Fam. Advocaten behoudt zich het recht voor de inhoud op elk moment aan te passen zonder daarover aan u mededeling te doen. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Fam. Advocaten houdt kantoor in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63315157. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Fam. Advocaten.

Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.