Echtscheidingsconvenant?

Indien ex-echtgenoten afspraken maken in het kader van de echtscheiding of de verbreking van de samenleving, dan kunnen deze worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Dit wordt meestal een echtscheidingsconvenant genoemd.Ter voorkoming van onzekerheid of een geschil kunnen bepaalde afspraken en/of uitgangspunten in het echtscheidingsconvenant worden overeengekomen als een vaststellingsovereenkomst. Partijen dienen dan wel te beseffen dat een vaststellingsovereenkomst in beginsel niet vatbaar is voor dwaling, nu deze juist strekt ter voorkoming van onzekerheid, zodat moeilijk kan worden teruggekomen op een dergelijke afspraak. Dat is overigens anders indien sprake is van een misvatting omtrent hetgeen partijen zeker en onbetwist aan hun overeenkomst ten grondslag hebben gelegd. Dan kan daar wel een beroep op worden gedaan.Feit is echter dat in een convenant vaak (standaard)bepalingen worden opgenomen, waardoor partijen zonder zich ervan bewust te zijn zeer moeilijk kunnen terugkomen op hun afspraken. Het is dan ook van belang om bij het maken van een dergelijk convenant u te laten bijstaan door een gespecialiseerde familierechtadvocaat, zodat het voor u inzichtelijk is wat de gevolgen van de gemaakte afspraken in deze schriftelijke overeenkomst zijn.Mocht u de gevolgen van een echtscheiding willen vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, laat u dan ook goed informeren en neem contact op met een van de advocaten van Fam. Advocaten. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 020- 261 3770.Lees meer