Scheiden en kinderen

Steeds vaker zijn kinderen betrokken in een echtscheidingsprocedure en de effecten daarvan zijn ook steeds vaker kenbaar bij de rechtbanken in Nederland. Sinds vorig jaar is de rechtbank Zeeland - West Brabant een proef gestart waarbij de rechtbank orthopedagogen of psychologen inschakelt. Deze deskundigen moeten dan de belangen van een kind voorop stellen om de gevolgen van de scheiding zo veel als mogelijk te verzachten voor een kind. De deskundige gaat een gesprek aan met de ouders en het kind (indien mogelijk) en zoekt naar een oplossing voor alle partijen.Kinderen die ouder dan 12 jaar zijn krijgen van de rechtbank een brief met daarin de vraag of zij hun mening kenbaar willen maken aan de rechter. Dit kan via het schrijven van een brief of via een persoonlijk gesprek met de rechter. Dit gaat op informele wijze. Indien uw kind onafhankelijke hulp nodig heeft bij het schrijven van een brief aan de rechter, dan adviseren wij uw kind om contact op te nemen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Zij bieden gratis rechtshulp aan aan kinderen en jongeren tot 21 jaar oud. Het is overigens niet zo dat de rechter ook altijd de mening van het kind volgt en dat een minderjarige daarmee zelf mag kiezen; de rechter zal altijd een belangenafweging maken en neemt daarbij de mening van het kind mee.Als advocaat en mediator zijn we ons bij Fam. Advocaten bewust van onze rol als advocaat in een echtscheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen. De belangen van kinderen houden we daarbij altijd in het vizier. Lees meer over de proef van de rechtbank Zeeland - West Brabant op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rechtspraak-magazine-2016-02.pdf#page=10Lees meer